دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان معاونت آموزشي Department Of Elementary Sciences يکشنبه 31 فروردین ماه 1393
زیر دامنه اختصاصی گروه علوم تربيتي 31
گروه علوم تربيتي
گروه

علوم تربيتي

Educational Sciences

 
فعاليت‌هاي پژوهشي
.......
 
دريافت فايل

دريافت سرفصل دروس رشته علوم تربيتي- کارشناسي پيوسته

دريافت سرفصل دروس رشته آموزش ابتدايي- کارشناسي ناپيوسته

دريافت سرفصل دروس آموزش علوم تجربي- کارشناسي ناپيوسته

 
 
اطلاعیه ها
انتخاب واحد
//تاریخ ارسال:18/11/1390 //ارسال کننده:گروه علوم تربيتي //بازدید کننده:177
دروس غير حضوري
//تاریخ ارسال:13/8/1389 //ارسال کننده:گروه علوم تربيتي //بازدید کننده:210
نمایش کامل

چارت دروس
رشته آموزش ابتدايي - کارشناسي ناپيوسته
 
رشته علوم تجربي - کارشناسي ناپيوسته
 
رشته علوم تربيتي- کارشناسي پيوسته صفحه 1 و 2
 
ترتيب دروس پيشنياز( رشته آموزش ابتدايي)
ترتيب دروس پيشنياز (رشته علوم تربيتي)
 
اطلاعيه ها
 
مدير گروه (تحصيلات تکميلي)
.......
 
مدير گروه (کارشناسي)
براتعلي قوامي
 
کارشناسان گروه

 احمد رضوان

 
اساتيد

خانم عرب هاشمي

 
اساتيد مدعو

بنايي مقدم

خاك سفيدي

 

 
تماس با گروه علوم تربيتي

کيلومتر 4 جاده قوچان - مشهد
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان
ساختمان علوم انساني، طبقه چهارم

 
انتقادات و پیشنهادات
نام و نام خانوادگی
شماره پرسنلی/دانشجویی
پست الکترونیکی
اطلاعات تماس
موضوع پیام
متن پیام